تست چشمی

بازرسی یکی از اساسی ترین روش های تست های غیرمخرب بوده که منجر به تعیین و انتخاب چگونگی انجام تست های بعدی در مسیر بازرسی فنی می گردد. در این روش با استفاده از ابزارهای مختلف قادر خواهیم بود تا عیوبی از قطعه که با چشم مسلح یا غیر مسلح قادر به رویت آنها هستیم را شناسایی کرده و به تفسیر عیوب مذکور بپردازیم،ابزار و ملحقات مطرح در تست بازرسی چشمی عبارتند از : انواع گیج ها کولیس ها آندوسکوپ و بروسکوپ ذره بین ویدئو اسکوپ آیینه های بازرسی مزایای روش بازرسی چشمی: آسان بودن در حین اجرای بازرسی هزینه کم در دسترس بودن سرعت بالای تست

توضیحات

 • مقدمه

         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

         تاریخچه و دلایل استفاده از تست چشمی

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

         SNT-TC-1A

         سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • خصوصیات و وظایف بازرس
 • آشنایی با فرآیندهای مختلف تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط (همراه با کارگاه عملی)
 • فیزیک نور

         تعاریف

         خواص نور و طیف امواج الکترومغناطیس

         پدیده‌‌های فیزیکی مرتبط با نور (شکست، انعکاس ،…)

         نور پلاریزه

         تئوری‌های نور

         اندازه‌گیری‌های مرتبط با نور

 • چشم و بینایی

         ساختمان چشم

         دقت بینایی

         آزمون‌های نزدیک‌بینی و دوربینی

         تست کور رنگی

 • شرایط محیطی

         تمیزی سطح

         نور سطح مورد بازرسی

         دسترسی به سطح

         شرایط جوی

         ایمنی

 • منابع نور
 • تجهیزات اپتیکی

         ذره‌بین‌ها و میکروسکوپ

         آینه‌ها

         بورسکوپ و اندوسکوپ

         سیستم‌های ویدیویی

         بازرسی اتوماتیک

 • تجهیزات اندازه‌گیری

         اندازه‌گیری و سیستم کالیبراسیون

         تجهیزات اندازه‌گیری

 • اندازه‌گیری دما

         انواع تجهیزات اندازه‌گیری دما

 • شرایط سطحی

         زبری سطح

         تمیزی سطح

         دمای سطح

         پوشش سطح

         رنگ سطح

 • آزمون‌های مخرب

        اصول

        تکنیک‌ها

        کاربردها

 • آزمون‌های غیر مخرب (UT,MT,PT,RT) همراه با کارگاه عملی

         اصول

 • آزمون‌های غیر مخرب (UT,MT,PT,RT) همراه با کارگاه عملی

         تکنیک‌ها

         کاربردها

 • دستورالعمل بازرسی چشمی و مستندسازی
 • ثبت نتایج، گزارش‌نویسی و استاندارد

 

سرفصل

+

تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

  تاریخچه و دلایل استفاده از تست چشمی

+

SNT-TC-1A

سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

+
+
+

تعاریف

خواص نور و طیف امواج الکترومغناطیس

پدیده‌‌های فیزیکی مرتبط با نور (شکست، انعکاس ،…)

نور پلاریزه

تئوری‌های نور

اندازه‌گیری‌های مرتبط با نور چشم و بینایی

ساختمان چشم

دقت بینایی

آزمون‌های نزدیک‌بینی و دوربینی

تست کور رنگی

+

تمیزی سطح

نور سطح مورد بازرسی

دسترسی به سطح

شرایط جوی

ایمنی

+
+

ذره‌بین‌ها و میکروسکوپ

  آینه‌ها

بورسکوپ و اندوسکوپ

 سیستم‌های ویدیویی

بازرسی اتوماتیک

+

اندازه‌گیری و سیستم کالیبراسیون

تجهیزات اندازه‌گیری

+

انواع تجهیزات اندازه‌گیری دما

+

زبری سطح

تمیزی سطح

دمای سطح

پوشش سطح

رنگ سطح

+

اصول

تکنیک‌ها

کاربردها

+

اصول

+

تکنیک‌ها

کاربردها

+
+

مدرس

محمد گنجی

محمد گنجی

کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
سطح III آزمونهای غیر مخرب از ASNT
سطح III آزمونهای غیر مخرب بر اساس EN/ISO
سطح III آزمونهای غیر مخرب از CSWIP
رئیس کمیته آموزش کانون صنفی مهندسین جوش ایران