دوره آموزشی تست اولتراسونیک

تست التراسونیک یا فراصوتی یکی از روش های تست های غیر مخرب می باشد که عمدتاً جهت تشخیص عیوب داخلی مواد ، قطعات و سازه ها استفاده می گردد .

توضیحات

محدوده شنوایی انسان، امواج صوتی با فرکانس بین ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز بوده و این در صورتی است که فرکانس مورد استفاده در تست فلزات ، سرامیک ها ، شیشه ، کامپوزیت و دیگر مواد مهندسی ، به روش التراسونیک بین ۰٫۵ تا ۲۵ مگاهرتز می باشد .
در این روش امواج  فراصوتی توسط یک ترنسدیوسر  (مولد صوتی) وارد قطعه تحت تست شده و در صورت برخورد عمود با ناپیوستگی های داخلی بخشی از انرژی آن به سمت ترنسدیوسر بازتاب می گردد. امواج بازتاب شده توسط ترنسدیوسر دریافت شده و به پالس های الکتریکی تبدیل می گردد و نهایتاً روی صفحه نمایش A-Scan یک سیگنال عمودی ظاهر می گردد. اپراتور با توجه به موقعیت سیگنال روی محور افقی صفحه، ارتفاع و شکل ظاهری آن به اطلاعات مختلفی از جمله مکان و عمق ناپیوستگی، نوع و ابعاد آن پی می برد.

 • پدیده‌های مرتبط با حرکت صوت

–         معرفی پدیده‌ها

–         برخورد نرمال صوت

–         امپدانس آکوستیک

–         برخورد زاویه‌ای صوت

–         قانون اسنل

 • تولید امواج اولتراسونیک

–         پدیده پیزوالکتریک

–         ضخامت و فرکانس کریستال پیزوالکتریک

–         انواع پروب‌ها

 • سیستم پالس اکو و تعریف PRF

–         انواع پروب‌ها

 • سیستم دسی‌بل
 • تضعیف صوت

–         اثرات هندسی و واگرایی دسته پرتو صوت

–         تفرق صوت

–         جذب انرژی صوت

 • روش‌های تست اولتراسونیک
 • پالس صوتی

–         عوامل تاثیرگذار بر پهنای پالس صوتی

–         حساسیت آشکارسازی

–         قابلیت تفکیک‌پذیری

 • انواع نمایش نشانه‌ها در تست اولتراسونیک

–         A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, P-Scan, S-Scan,…

 • تجهیزات تست اولتراسونیک

–         انواع بلوک‌ها

–         انواع دستگاه‌ها

–         انواع اتصالات کابل‌ها

 • آشنایی با دستگاه تست اولتراسونیک
 • کارگاه عملی بررسی صحت عملکرد دستگاه اولتراسونیک
 • کارگاه عملی پروب نرمال

–         کالیبراسیون

–         ضخامت‌سنجی

–         عمق‌یابی

–         تست تورق

–         سایزینگ عیوب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

–         نقطه ایندکس

–         بررسی انحراف از حالت قائم

–         یافتن زاویه واقعی پروب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

–         کالیبراسیون مسافت

–         محاسبه فواصل

–         محاسبه محل انعکاس‌دهنده‌ها

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

–         کالیبراسیون حساسیت و تنظیم دسی‌بل

–         رسم خط DAC

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

–         محاسبه نسبت ارتفاع اکوی دریافتی به خط مرجع

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

–         تنظیمات تست اولتراسونیک جوش

–         انواع اسکن

–         اکواستاتیک

–         اکودینامیک

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

–         ناپیوستگی‌های جوش و شکل اکوی آن‌ها

–         تغییر شکل اکوی ناپیوستگی‌های جوش در اکو دینامیک

–         سایزینگ ناپیوستگی‌ها

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

–        تست قطعات دارای جوش معیوب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

–         کالیبراسیون حساسیت بر اساس استاندارد AWS D1.1

–         تست قطعات دارای جوش معیوب

 • انتخاب پروب

–         انتخاب سایز پروب

–         انتخاب فرکانس پروب

–         انتخاب زاویه پروب

 • استاندارد

–         استاندارد ASME Sec V

–         حد پذیرش ناپیوستگی‌های جوش بر اساس استاندارد AJSME Sec VIII

–         استاندارد AWS D1.1 و حد پذیرش مربوطه

–         نحوه گزارش‌نویسی بر اساس استانداردهای ASME و AWS

سرفصل

+

تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

تاریخچه و دلایل استفاده از تست اولتراسونیک

+

SNT-TC-1A

سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

+

اصول

تکنیک‌ها

کاربردها

+

 تعریف نوسان و الزامات ایجاد نوسان

پارامترهای یک حرکت نوسانی (دامنه، فرکانس، طول موج و دوره تناوب حرکت نوسانی)انواع امواج صوتی

الاستیسیته و صلبیت

امواج صوتی طولی و عرضی

سایر امواج صوتی

سرعت امواج صوتی و عوامل تاثیرگذار بر آن

صوت پیوسته و صوت پالسی

+

معرفی پدیده‌ها

برخورد نرمال صوت

امپدانس آکوستیک

برخورد زاویه‌ای صوت

قانون اسنل

+

پدیده پیزوالکتریک

ضخامت و فرکانس کریستال پیزوالکتریک

انواع پروب‌ها

+

انواع پروب‌ها

+
+
+

اثرات هندسی و واگرایی دسته پرتو صوت

تفرق صوت

جذب انرژی صوت

+
+
+

عوامل تاثیرگذار بر پهنای پالس صوتی

حساسیت آشکارسازی

قابلیت تفکیک‌پذیری

+

A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, P-Scan, S-Scan,…

+

انواع بلوک‌ها

انواع دستگاه‌ها

انواع اتصالات کابل‌ها

+
+
+

کالیبراسیون

ضخامت‌سنجی

عمق‌یابی

تست تورق

سایزینگ عیوب

+

نقطه ایندکس

بررسی انحراف از حالت قائم

یافتن زاویه واقعی پروب

+

کالیبراسیون مسافت

محاسبه فواصل

محاسبه محل انعکاس‌دهنده‌ها

+

کالیبراسیون حساسیت و تنظیم دسی‌بل

رسم خط DAC

محاسبه نسبت ارتفاع اکوی دریافتی به خط مرجع

تنظیمات تست اولتراسونیک جوش

انواع اسکن

اکواستاتیک

اکودینامیک

+

جوش در اکو دینامیک

سایزینگ ناپیوستگی‌ها ناپیوستگی‌های جوش و شکل اکوی آن‌ها

تغییر شکل اکوی ناپیوستگی‌های

تست قطعات دارای جوش معیوب

کالیبراسیون حساسیت بر اساس استاندارد AWS D1.1

تست قطعات دارای جوش معیوب

+

انتخاب سایز پروب

انتخاب فرکانس پروب

انتخاب زاویه پروب

+

استاندارد ASME Sec V

حد پذیرش ناپیوستگی‌های جوش بر اساس استاندارد AJSME Sec VIII

استاندارد AWS D1.1 و حد پذیرش مربوطه

نحوه گزارش‌نویسی بر اساس استانداردهای ASME و AWS

مدرس

مهندس گودرزی

مهندس گودرزی

اتاق فرار