مبانی خوردگی فلزات در طراحی مهندسی

این دوره برای مهندسین غیر متخصص در حوزه خوردگی میباشد و هدف آشنایی ایشان با پدیده خوردگی، مکانیزمها، عوامل تشدید کننده و راه کارهای کنترلی آن میباشد که با کسب این دانش، در طراحی ها نکاتی را رعایت کنند که با معضل خوردگی روبرو نشوند و یا به صورت عمومی به عنوان مشاور مهندسی این پدیده ها را بشناسند.

توضیحات

این دوره برای مهندسین غیر متخصص در حوزه خوردگی میباشد و هدف آشنایی ایشان با پدیده خوردگی، مکانیزمها، عوامل تشدید کننده و راه کارهای کنترلی آن میباشد که با کسب این دانش، در طراحی ها نکاتی را رعایت کنند که با معضل خوردگی روبرو نشوند و یا به صورت عمومی به عنوان مشاور مهندسی این پدیده ها را بشناسند و هشدارهای لازم را در حین طراحی و اجرا به کارفرما و مجری متذکر شوند. این دوره برای مهندسین مکانیک، شیمی، عمران، مواد، برق (مهندسین برقی که در حوزه حفاظت کاتدیک کار میکنند) مفید خواهد بود. لازم به ذکر اینکه در این دوره وارد مباحث تخصصی خوردگی مانند منحنیهای پلاریزاسیون، سینتیک و ترمودینامیک خوردگی نخواهیم شد چرا اینکه مباحث میتواند برای متخصصین رشته های دیگر کسل کننده باشد و سعی میشود حتی الامکان مباحث کاربردی و صنعتی ارائه گردد.

 

سرفصل

+

۱- فاکتورهای مهم در انتخاب مواد و طراحی
۲- تعریف خوردگی
۳- معرفی منابع
۴- شرایط خوردگی الکتروشیمیایی
۵- انواع پیلهای الکتروشیمیایی

۱-۵ پیل گالوانیک
۲-۵ پیل اختلاف غلظتی
۳-۵ پیل اختلاف درجه حرارت

۶- معرفی انواع خوردگی

۱-۶ خوردگی گالوانیک (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۲-۶ کاربردهای خوردگی گالوانیک
۳-۶ خوردگی یکنواخت (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۴-۶ خوردگی حفره ای (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۵-۶ خوردگی شیاری (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۶-۶ خوردگی انتخابی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۷-۶ خوردگی بین دانه ای (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۸-۶ خوردگی شیارچاقو (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۹-۶ خوردگی فیلامنتی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۰-۶ خوردگی میکروبی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۱-۶ خوردگی سولفیدی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)- خوردگی محیطهای ترش
۱۲-۶ تخریبهای هیدروژنی
۱-۱۲-۶ تاول هیدروژنی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۲-۱۲-۶ تردی هیدروژنی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۳-۱۲-۶ خوردگی تنشی هیدروژنی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۴-۱۲-۶ خوردگی هیدروژنی و ترک توام با تنش در حضور سولفور (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۳-۶ خوردگیهای مکانیکی
۱-۱۳-۶ خوردگی سایشی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۲-۱۳-۶ خوردگی فرسایشی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۳-۱۳-۶ خوردگی حبابی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۴-۶ خوردگی تنشی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۵-۶ خوردگی خستگی (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۶-۶ خوردگی بتن (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۷-۶ اکسیداسیون داغ یا خوردگی دما بالا (مکانیزم، عوامل موثر، روشهای کنترل)
۱۸-۶ خوردگی ناشی جریانهای سرگردان و طوفانهای خورشیدی

۷- اقتصاد خوردگی
۸- روشهای عمومی کنترل خوردگی

۱-۸ انتخاب مواد
۲-۸ کنترل محیط
۳-۸ حفاظت کاتدیک
۴-۸ حفاظت آندی
۵-۸ ممانعت کننده ها
۶-۸ اصلاح فرآیند
۷-۸ پوشش دهی و رنگ

مدرس

افشین عطائی

افشین عطائی

  • کارشناس ارشد مهندسی مواد-خوردگی فلزات
  • کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد ایران
  • 16 سال سابقه کاری در حوزه بازرسی

نظرات شرکت کنندگان

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اتاق فرار