علیرضا طالبی

علیرضا طالبی

بیوگرافی فروشنده

فارغ التحصیل مهندسی متالورژی

تخصص در زمینه شبیه سازی فرایندهای شکل دهی و ریخته گری

بهینه سازی تولید