دوره ها

دسته‌بندی نشده

چگونه کاربر را از کلاس مجازی ادوب کانکت اخراج کنیم؟

  تابه‌حال برایتان پیش آمده که در هنگام تدریس آنلاین، تعدادی از دانشجویان در کلاس مزاحمت ایجاد کنند؟ یا این…