دوره ها

"دوره ها" پلتفرم جامع دوره های آموزشی

آموختن بیاموز

“دوره ها” پلتفرم دوره های آموزشی فارسی زبان هاست

بستری که در اون می تونی “بیاموزی” و “بیاموزانی”

تقویت فن بیان و سخنوری کاربردی

تقویت فن بیان و سخنوری کاربردی

علیرضا طائی
265,000 تومان 98,000 تومان
دوره جامع علم مواد

دوره جامع علم مواد

وهاب راستار
190,000 تومان
عیوب جوشکاری (Welding Defects)

عیوب جوشکاری (Welding Defects)

محمد گنجی
48,000 تومان

تقویت فن بیان و سخنوری کاربردی

علیرضا طائی دوره ویدیویی
98,000 تومان 265,000 تومان

دوره جامع علم مواد

وهاب راستار دوره ویدیویی
190,000 تومان

عیوب جوشکاری (Welding Defects)

محمد گنجی دوره ویدیویی
48,000 تومان
ویدیویی
فرآیند آموزش با "دوره‌ها" خیلی آسون شده!
آفلاین فیلم ضبط کن یا آنلاین درس بده
آنلاین
برترین ارائه دهندگان مشاهده همه