دوره ها

"دوره ها" پلتفرم جامع دوره های آموزشی

آموختن بیاموز

“دوره ها” پلتفرم دوره های آموزشی فارسی زبان هاست

بستری که در اون می تونی “بیاموزی” و “بیاموزانی”

کلید فولاد

کلید فولاد

کامران خداپرستی
240,000 تومان
سالیدورکس کاربردی (مقدماتی) Solidworks

سالیدورکس کاربردی (مقدماتی) Solidworks

علیرضا اردوئی
269,000 تومان
آموزش اصول خوردگی و حفاظت مواد

آموزش اصول خوردگی و حفاظت مواد

ایران مواد
49,000 تومان

کلید فولاد

کامران خداپرستی دوره ویدیویی
240,000 تومان

سالیدورکس کاربردی (مقدماتی) Solidworks

علیرضا اردوئی دوره ویدیویی
269,000 تومان

آموزش اصول خوردگی و حفاظت مواد

ایران مواد دوره ویدیویی
49,000 تومان
ویدیویی
فرآیند آموزش با "دوره‌ها" خیلی آسون شده!
آفلاین فیلم ضبط کن یا آنلاین درس بده
آنلاین
برترین ارائه دهندگان مشاهده همه