وبسایت دوره‌ها
تدریس در دوره‌ها ورود | ثبت نام
منوی سایت
دسته بندی‌
آشنایی با فرایندهای جوشکاری
5.0
5 ساعت

آشنایی با فرایندهای جوشکاری

محمد گنجی
83
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • دسته‌بندی انواع فرآیندهای جوشکاری
 • آشنایی با فرآیندهای جوشکاری قوسی
 • نحوه‌ی تاثیرگذاری پارامترهای فرآیندها بر کیفیت جوش اعمالی
 • و...
بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی (MT)
5.0
7 ساعت و 33 دقیقه

بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی (MT)

محمد گنجی
13
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با اصول و قواعد حاکم بر تست ذرات مغناطیسی
 • کاربردهای تست ذرات مغناطیسی
 • کارگاه عملی و آموزش مهارت انجام تست ذرات مغناطیسی
 • و...
بازرسی‌ جوش به روش مایعات نافذ (PT)
5.0
9 ساعت و 36 دقیقه

بازرسی‌ جوش به روش مایعات نافذ (PT)

محمد گنجی
44
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با اصول و قواعد حاکم بر تست مایعات نافذ
 • کاربردهای تست مایعات نافذ
 • کارگاه عملی و آموزش مهارت انجام تست مایعات نافذ
 • و...
بازرسی جوش CWI سطح 1 و 2 مطابق AWS QC-1
5.0
30 ساعت

بازرسی جوش CWI سطح 1 و 2 مطابق AWS QC-1

محمد گنجی
107
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با متالورژی جوشکاری (Welding Metallurgy)
 • معرفی کدها و استانداردهای جوشکاری
 • معرفی مواد مصرفی جوش (الکترودها، فلاکس ها، سیم جوش ها و ...)
 • و...
آشنایی با تست های غیر مخرب (NDT)
5.0
4 ساعت و 10 دقیقه

آشنایی با تست های غیر مخرب (NDT)

محمد گنجی
81
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با انواع فرآیندهای آزمون‌های غیرمخرب
 • مزایا و محدودیت‌ها و کاربردهای هر روش آزمون غیرمخرب
 • اصول فیزیکی حاکم بر هر کدام از این روش‌ها به همراه توضیح اجمالی آن‌ها
 • و...
عیوب جوشکاری (Welding Defects)
5.0
2 ساعت و 19 دقیقه

عیوب جوشکاری (Welding Defects)

محمد گنجی
149
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با انواع جوش‌ها و نحوه‌ی تشخیص آن‌ها
 • آشنایی با عوامل ایجاد عیب در جوش
 • نحوه‌ی پیشگیری از ایجاد عیوب در جوشکاری
 • و...
دستورالعمل جوشکاری (WPS) و گزارش تایید آن (PQR) بر اساس ASME Sec.IX
5.0
7 ساعت و 20 دقیقه

دستورالعمل جوشکاری (WPS) و گزارش تایید آن (PQR) بر اساس ASME Sec.IX

کامران خداپرستی
130
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • بررسی تعاریف WPS & PQR و WPQ وآشنایی با استانداردهای عمده تدوین آنها
 • بررسی جزئیات و تشریح الزامات استاندارد در نگارش و تنظیم دستورالعمل جوشکاری (WPS)
 • بررسی جزئیات و تشریح الزامات استاندارد در نگارش و تنظیم گزارش کیفیت (PQR)
 • و...
نقشه خوانی جوش
5.0
5 ساعت

نقشه خوانی جوش

محمد گنجی
141
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با انواع اتصالات
 • آشنایی با انواع جوش‌ها
 • آشنایی با قواعد حاکم بر نقشه‌خوانی جوش
 • و...