وبسایت دوره‌ها
تدریس در دوره‌ها ورود | ثبت نام
منوی سایت
دسته بندی‌
مدیریت خوردگی
5.0
3 ساعت و 15 دقیقه

مدیریت خوردگی

مهدی زمانی
6
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • مفهوم مدیریت خوردگی
 • مدل‌های مدیریت خوردگی رایج در جهان
 • مدل مدیریت خوردگی آمریکایی
 • و...
آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در نرم افزار Zview
5.0
56 دقیقه

آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در نرم افزار Zview

علیرضا شریفی راد
88
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • اساس کار آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
 • اصول الکتروشیمیایی آزمون EIS
 • اصول محاسباتی آزمون EIS
 • و...
تست پلاریزاسیون در خوردگی مواد (آزمون تافل)
5.0
55 دقیقه

تست پلاریزاسیون در خوردگی مواد (آزمون تافل)

پروانه فرشباف
88
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • آشنایی با پیل گالوانیک
 • پتانسیل حالت استاندارد
 • پتانسیل حالت غیراستاندارد
 • و...
مبانی خوردگی در طراحی مهندسی
5.0
6 ساعت

مبانی خوردگی در طراحی مهندسی

افشین عطائی
63
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • فاکتورهای مهم در انتخاب مواد و طراحی
 • تعریف خوردگی
 • معرفی منابع (ارائه برخی منابع کاربردی به صورت فایل الکترونیک)
 • و...
آموزش اصول خوردگی و حفاظت مواد
5.0
12 ساعت و 30 دقیقه

آموزش اصول خوردگی و حفاظت مواد

ایران مواد
160
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • تعریف و اهمیت خوردگی، زیان‌های ناشی از خوردگی
 • واکنش‌های الکتروشیمیایی
 • پیل الکتروشیمیایی
 • و...
حفاظت کاتدیک مقدماتی
5.0
3 ساعت و 5 دقیقه

حفاظت کاتدیک مقدماتی

ایران مواد
69
تو این دوره چی می‌آموزیم؟
 • مقدمه و روش‌ها
 • معیارهای حفاظت کاتدی
 • محاسبات مربوط به آندها و دانسیته جریان
 • و...