دوره ها

دستورالعمل جوشکاری (WPS) و گزارش تایید آن (PQR) بر اساس ASME Sec.IX

فروش
6
تعداد دیدگاه‌ها
0

مطابق استانداردهای جهانی، جوشکاری یک فرآیند ویژه است یعنی کنترل کیفیت آن به سادگی ممکن نیست. اطمینان از امر کیفیت در جوشکاری نیازمند کارا بودن سیستم مدیریت کیفیت جوش است و برای اطمینان از کیفیت، باید قبل و در حین تولید نیز نظارت و بازرسی روی محصول وجود داشته باشد.  آنچه در این دوره آموزشی دو روزه به آن پرداخته خواهد شد سه حلقه از زنجیره سیستم مدیریت کیفیت جوش است که عبارتند از چگونگی تنظیم و بررسی دستورالعمل جوش