دستورالعمل جوشکاری (WPS) و گزارش تایید آن (PQR) بر اساس ASME Sec.IX

اين دوره آموزشي ضمن بيان برخی از اين موضوعات، تلاش خواهد كرد با محور قرار دادن كد ASME Sec.IX و با كمك گرفتن از تجربيات شخصی و منابعی مانند سايت های اينترنتی معتبر و برخی از كتاب هاي مرتبط، به بررسي مباحث مربوط به WPS و PQR بپردازد.

آنچه فرا می‌گیرید
 • فراگیری چگونگی نوشتن WPS
 • نحوه اخذ PQR و آشنایی کامل با پارامترهای هر یک
 • چگونگي ارزیابی جوشکاران
 • آشنايي با ASME Sec. IX
 • چگونگي استفاده از ASME Sec. IX

توضیحات

مطابق استانداردهای جهانی، جوشکاری یک فرآیند ویژه است یعنی کنترل کیفیت آن به سادگی ممکن نیست. اطمینان از امر کیفیت در جوشکاری نیازمند کارا بودن سیستم مدیریت کیفیت جوش است و برای اطمینان از کیفیت، باید قبل و در حین تولید نیز نظارت و بازرسی روی محصول وجود داشته باشد.  آنچه در این دوره آموزشی دو روزه به آن پرداخته خواهد شد سه حلقه از زنجیره سیستم مدیریت کیفیت جوش است که عبارتند از چگونگی تنظیم و بررسی دستورالعمل جوش

سرفصل

+
 • بررسی تعاریف WPS & PQR و WPQ وآشنایی با استانداردهای عمده تدوین آنها
+
 • نحوه انتخاب فرآیند جوشکاری و نوع انجام آن
 • انواع اتصالات در جوشکاری و نقشه خوانی جوش چگونگی یافتن اطلاعات مربوط به فلز پایه و چگونگی انتخاب الکترود و سیم جوش
 • آشنایی با متالورژی جوشکاری و محاسبه دمای پیش گرم کردن و پس گرمایی
 • بررسی مشخصات الکتریکی فرآیند
 • آشنایی با دستورالعمل های جوشکاری استاندارد و کاربرد آنها (SWPS)
 • بررسی متغیرهای اساسی، غیر اساسی و تکمیلی
+
 • تقسیم مسئولیتها و چگونگی تهیه نمونه آزمون
 • معرفی آزمایشهای مخرب و غیر مخرب مرتبط
 • چگونگی ارزیابی نتایج آزمونها و معیار پذیرش نتایج
+
 • نحوه انتخاب آزمون و انواع آزمایشهای مورد نیاز
 • انقضاء گواهی و چگونگی تجدید صلاحیت
+
 • مقایسه استانداردهای مختلف (ASME, API AWS) در تدوین WPS-PQR-WPQ
+
 • ASME Section VIII Div. 1 — ASME B31.3 — API 650 و…
+
 • بررسی نمونه های مدارک WPS -PQR پروژه های مختلف و تعیین عدم انطباقها با الزامات استاندارد
 • آشنایی با نکات مربوط به مرور طراحی (design review) مدارک WPS-PQR
+
 • تمرین نوشتن WPS یک تجهیز صنعتی توسط شرکت کنندگان

مدرس

کامران خداپرستی

کامران خداپرستی

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد
 • 20 سال سابقه فعالیت صنعتی در زمینه انتخاب مواد و بازرسی فنی
 • سوابق ممیزی و تدوین استانداردهای ISO دز زمینه انتخاب مواد

اتاق فرار